Rob de Haan, locatiedirecteur Thorbecke Prinsenlaan a.i.

Bericht geplaatst op 3 juli 2015

De meeste leerlingen kennen hem als de man die sinds de kerstvakantie ’s ochtend bij de ingang staat en iedereen goedemorgen wenst – en de leerlingen er –als dat nodig is, op wijst dat de petten af gaan, er niet geschreeuwd wordt en we rustig de trap oplopen.

 

‘Ik wil dat we het nieuwe schooljaar beginnen met goede roosters voor de leerlingen, minder tussenuren en een normale verdeling van lessen over de dagen.’ Bovenaan de verlanglijst staat ook minder lesuitval en het goed ondersteunen van docenten. Dat komt volgens De Haan de kwaliteit van de lessen ten goede waardoor leerlingen beter kunnen presteren. ‘Binnenkort zit Thorbecke weer in de kopgroep.’

 

Nieuwsgierigheid belonen
‘We zijn dé LOOT-school van Rotterdam en omgeving, de grootste van Nederland. Dat is heel bijzonder’, benadrukt De Haan. We hebben een school vol getalenteerde kinderen. Er is een hele grote groep topsporters, maar ook een grote groep bijna-topsporters, topdansers, kunstzinnige  kinderen én een groep minder uitgesproken leerlingen. Met elke leerling moeten we zorgvuldig omgaan. Allereerst moeten wij ze nieuwsgierig houden en hun ambities laten ontwikkelen. Nu komt het te vaak voor dat de nieuwsgierigheid ingedamd wordt, omdat er vanuit autoriteit gewerkt en gedacht wordt. Dan zijn leerlingen in overtreding en worden ze de klas uitgestuurd. In mijn beleving gaat een docent die kiest voor het onderwijs een relatie aan, een verbinding met de leerling. Als een leerling er uitgestuurd wordt, wordt de verbinding op dat moment verbroken. Dan laat een docent zijn autoriteit gelden in plaats van dat hij of zij een leerling zinvol laat leren. Daar kan ik niet achter staan.’

 

Rob de Haan

Je kunt een kind niet volgen als je zelf stilstaat staat op de homepage van www.robdehaan.eu.

Goed onderwijs

Voor goed onderwijs zijn vier voorwaarden noodzakelijk:

Personeel zit in zijn kracht

Personeel heeft invloed op het beleid

Personeel heeft een hoge mate van zelfreflectie

Elk personeelslid wil een team-player zijn

 

De Haan werkt als adviseur en procesmanager in verandertrajecten in het onderwijs.  Hij richt zich vooral op:
• Begeleiden van de invoering van een nieuwe onderwijsvisie
• Ontwerpen plannen van aanpak naar aanleiding van inspectierapporten
• Werken aan een professionele cultuur, implementeren cultuurmaatregelen
• Coaching leidinggevenden
• Werken aan kwaliteiten, vervormingen van mensen (kernkwadrant)

Rob de Haan is getrouwd, heeft 3 kinderen, houdt van muziek, golf, fietsen en hardlopen.

 

Ken de leerling
‘Ken de leerling is het uitgangspunt op school. Laten we dat waarmaken. Naar de leerlingen luisteren, naar ze kijken, ze waarderen, ze helpen bij hun leerproces en het onderwijs laten aansluiten bij de leerlingen. Dat betekent wat mij betreft meer maatwerk leveren, ict inzetten, alles om meer uit de leerling te halen. Ze hebben het nodig!’

 

Deze trend valt samen met de wensen en mogelijkheden die de 21th century skills met zich me brengen (meer informatie in kader). De Haan beaamt: ‘Docenten moeten inspirator worden. Een coach die met plezier de interactie met leerlingen aangaat. Dat vergt voor sommige docenten een omslag in het denken.’

 

Nieuw elan
Er zijn bij Thorbecke Prinsenlaan de afgelopen jaren verschillende wisselingen in het management geweest. ‘Daardoor is de balans nu weg in de organisatie en is er onvoldoende leiderschap, met als gevolg onrust in de school. Het is heel verklaarbaar, maar geen excuus. Ik vind het een uitdaging om van de Prinsenlaan en Merkelbachstraat bloeiende locaties te maken’ stelt De Haan onomwonden. ‘Er gaan ook veel dingen goed. De betrokkenheid van docenten bij leerlingen is groot. Er gebeuren hele mooie dingen bij de profielen in de onderbouw, er wordt hard gewerkt, maar in het algemeen gesteld constateer ik dat we beter kunnen.’

 

‘Het goede nieuws is dat we de vinger op de zere plek hebben gelegd. We realiseren ons allemaal dat het belangrijk is dat we de organisatie op orde brengen. Dan komt er energie vrij en ontstaat er een nieuw elan. Daar profiteren leerlingen direct van.’

 

21 century skills

Technologie heeft de manier waarop we samen werken en leven enorm veranderd. Nieuwe functies ontstaan en vragen om andere of nieuwe competenties, de zogenoemde 21st century skills. Op deze website lees je welke vaardigheden dit zijn, krijg je een overzicht van partijen die met dit onderwerp bezig zijn (geweest) en zie je hoe je de skills kan inbedden in het onderwijs.

Op Kennisnet.nl leest u wat het begrip 21 century skills betekent.

 

Ouders zijn belangrijk
‘Ouders zijn belangrijk voor de schoolcarrière van hun kind. Ik vind dat we nu te weinig met ze in gesprek zijn. De communicatie met ouders kan veel beter, bijvoorbeeld door vier in plaats van drie keer per jaar docenten- of mentorgesprekken te houden, door leerresultaten goed in het ouderportal te publiceren en door actuele studieplanners te laten zien.

 

Nieuwe koers
‘Thorbecke is bezig om de koers voor de komende jaren te bepalen. Iedereen voelt dat er teveel onderwijsconcepten naast elkaar bestaan. Ze krijgen daardoor allemaal niet de aandacht die ze eigenlijk verdienen. Op de Prinsenlaan zijn we Topsporttalentschool, maar ook Cultuurprofielschool, Won-school, Gezonde school, Veilige school…. Het klopt ook, we zijn het allemaal, maar de concepten versterken elkaar niet. We kunnen niet alle ballen in de lucht houden.‘

 

‘Willen we hier een goed werk- en leerklimaat voor docenten en leerlingen, dan is het van groot belang dat er een duidelijke richting gekozen wordt’, stelt de Haan. ‘Mijn ervaring heeft me geleerd dat na een half jaar de eerste contouren van een enthousiaste, professionele, deskundige organisatie duidelijk kunnen zijn. Na een tot twee jaar zijn de details ingevuld, en voelen leerlingen en docenten zich op een prettige manier uitgedaagd en betrokken bij hun rol in de school. Op dat moment  kunnen we weer mee in de kopgroep. Wat mij betreft staat er na de zomer een enthousiast team klaar dat met nieuw elan aan de slag gaat.

 

Spannend he?’

  • Normaalitem

  • Ditjes en Datjes

  • Archief