Het is zomer! We gaan verbouwen!

Bericht geplaatst op 3 juli 2015

Tekeningen, planning, afspraken, bestellingen, alles is voorbereid. “En op 17 augustus is alles klaar’, zegt hoofd facilitair beheerd Evert Walraven lachend.‘ En houdt zijn vingers gekruist.

 

‘Het aantal leerlingen op de mavo wordt groter, daarom gaan we het hele gebouw van de Merkelbachstraat gebruiken. Er komt een scheikundelokaal en een lokaal voor de beeldende vakken, zodat (bijna) alle lessen op de Merkelbachstraat gegeven kunnen worden.’

 

Het gebouw wordt mooier en goed bruikbaar, maar waarschijnlijk wordt dit gebouw over twee jaar gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw. Het gebouw is in 1967 gebouwd en dus afgeschreven. De gemeente Rotterdam investeert de komende 4 jaar 200 miljoen euro in schoolgebouwen. Walraven: ‘Daarom hebben we samen met het schoolbestuur BOOR een verzoek ingediend om nieuwbouw te realiseren voor de Merkelbachstraat. De gemeente neemt in oktober of november een besluit hierover.’

 

Hetzelfde geldt voor het gebouw van het vmbo voor sport & dans. Het achterste gedeelte is ook in 1967 gebouwd, het voorste deel begin jaren ‘80. ‘We hopen dat het achterste deel gesloopt gaat worden zodat daar nieuwbouw voor in de plaats komt en dat het voorste deel gerenoveerd mag worden.‘

 

Onderwijs van deze tijd

 

Beide gebouwen, Merkelbachstraat en vmbo voor sport & dans,  zijn niet meer uitgerust voor het onderwijs zoals het nu gegeven wordt. Er is meer behoefte aan praktijkruimtes en aan ruimtes die op verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Leerlingen werken niet alleen meer klassikaal, maar ook in groepjes want natuurlijk zijn de werkvormen de afgelopen halve eeuw veranderd.

 

Op de Prinsenlaan hebben de verbouwingen vooral betrekking op de profielen. ‘De Creative highschool ruilt met dans’, vertelt Walraven. ‘Dat betekent dat er op de derde verdieping twee dansstudio’s komen en dat de huidige dansstudio omgebouwd wordt tot ruimte voor de Creative highschool. Twee dansstudio’s waren al lange tijd een wens en nu de school de DAMU-status heeft, kunnen we die wens vervullen. De geluidsoverlast voor andere leerlingen wordt minder en de studio’s zijn vanaf de buitenkant van het gebouw te bereiken. Dat is handig als er lessen buiten de reguliere openingstijden van de school plaatsvinden.’

 

Tenslotte komt de hele leiding van de locatie Prinsenlaan goed zichtbaar en bereikbaar voor de leerlingen op de eerste verdieping te zitten en verhuist de TVO-brede staf met de rector naar de derde.

 

‘Ik heb zin in de zomer!’ zegt Walraven en buigt zich snel weer over zijn planning.

 

Evert4

  • Normaalitem

  • Ditjes en Datjes

  • Archief