Hans van der Vlugt

Bericht geplaatst op 3 juli 2015

Waarnemend rector bij Thorbecke Voortgezet Onderwijs

 

Hans van der Vlugt is sinds vier weken waarnemend rector bij Thorbecke Voortgezet Onderwijs. Hij vervangt voorlopig Gerdi Lambers. ‘Mijn prioriteit is om dit schooljaar netjes af te ronden en het volgend schooljaar goed te beginnen.’

 

‘Kwalitatief goed onderwijs is heel belangrijk voor een school. De profielen die Thorbecke aanbiedt zijn fantastisch, maar blijven een middel om er voor te zorgen dat leerlingen een mooi diploma halen. Onze taak als middelbare school is om kinderen te begeleiden naar een volgende stap in hun leertraject.‘

 

Hans van der Vlugt (1955) groeide op in Den Haag, studeerde rechten in Leiden en kwam toevallig via een baan op de afdeling onderwijs in Amstelveen in aanraking met dit mooie werkveld. Op het Ministerie van Onderwijs werkte hij op verschillende directies op politiek en bestuurlijk niveau. Zo begeleidde hij onder meer bewindslieden, ontwikkelde sectoroverstijgend lerarenbeleid, bedacht de lerarenbeurs en het lerarenregister, ontwikkelde arbeidsmarktbeleid, en hield zich de afgelopen jaren vooral bezig met politiek belangrijke zaken als de functiemix en opleiden in de school. Vervolgens werkte Van der Vlugt voor de onderwijsinspectie en sinds december 2014 is hij strategisch directeur en adviseur van het College van Bestuur van BOOR, het schoolbestuur waar Thorbecke Voortgezet Onderwijs onder valt.

Van der Vlugt is getrouwd en heeft twee (?) kinderen.

 

Het afgelopen schooljaar was niet het meest glorieuze jaar van de school. Vooral op de locatie Prinsenlaan liep de organisatie niet perfect. De leerlingen hadden last van roosterproblemen en lesuitval. ‘Gelukkig is er ingegrepen’, zegt Van der Vlugt, ‘dat betekent niet dat de organisatie in een keer weer optimaal werkt, maar het betekent wel dat de organisatie beter gestructureerd wordt, dat de primaire processen goed georganiseerd worden en dat zaken als werkdruk en taakverdeling aangepakt worden.’

 

‘De komende jaren worden uitdagend voor de school. Dit jaar zijn er tot onze spijt minder nieuwe leerlingen ingeschreven dan in de jaren hiervoor, vooral op de Prinsenlaan. Dat betekent dat er minder financiën beschikbaar zijn, waardoor we extra goed moeten nadenken over wat we met onze middelen doen. Een van de zaken die ook voor ouders van belang is, dat we de inning van de profielbijdragen willen verbeteren. Hoe we dat precies gaan doen weten we nog niet, maar het kan beter en het moet beter.’

 

Net als iedere andere school, organisatie of bedrijf, vraagt Thorbecke zich regelmatig af of de missie en visie nog kloppen, of het verhaal dat verteld wordt nog overeenkomt met wat de school doet. Wat betekent de missie talentherkenning en talentontwikkeling nog? Sluit de invulling nog aan bij wat ouders willen van een school, bij de ontwikkeling van de leerlingen? ‘Een hele belangrijke discussie’, vindt Van der Vlugt, ‘die zeker gevoerd gaat worden. Aandacht voor de organisatie, voor de kwaliteit van het onderwijs, voor de missie en visie, dat is de toekomst van Thorbecke. En daar komt een nog mooiere school uit. Thorbecke is tenslotte al een topschool sinds 1865.’

  • Normaalitem

  • Ditjes en Datjes

  • Archief