Aan het einde van het schooljaar zijn er wijzigingen in het korps van medewerkers:

Bericht geplaatst op 3 juli 2015

Rob van Heumen (L.o.) Jacques Quak (wiskunde) en Henk Visscher (geschiedenis) iconen van de locatie Prinsenlaan, gaan met pensioen. Topsportstudiebegeleider Bert Lammens is inmiddels 65 geworden, maar blijft naar alle waarschijnlijkheid tot december.

 

Op de Prinsenlaan nemen we verder afscheid van Alex Luycks (wiskunde), Erik Meijer (maatschappijleer), Derya Kilic (Duits), Chittra Jethoe (Engels), Corstiana Hiemstra (Engels), Rim Milad (Frans), Renata van Dodewaard (geschiedenis), Nathalie Derez (Engels), Marjon vd Stel (l.o.), Magnia Machtan  (biologie), Evert Pegels (afdelingsleider vwo en docent m&o en economie), Ed Akerboom (economie), Damara Jager (Engels), Emmely Hofman (Nederlands) en Marloes Pauw (Engels). Afdelingsleider havo bovenbouw en docent geschiedenis Wouter Stroop heeft per 1 oktober een andere baan.

 

Edith Verhoeven (Nederlands), Sonja Flipsen (Engels, geschiedenis) gaan van de Prinsenlaan naar de locatie Nieuwerkerk en Mirjam Tuit (Engels) gaat van de Merkelbachstraat naar het vmbo voor sport & dans.

 

Bij het vmbo voor sport & dans wordt afscheid genomen van Walter van Bragt en Monique Wessel. Danielle Blok en Marianne Melgert worden afdelingsleider op de Merkelbachstraat en Mathieu Bloot gaat ook op de Merkelbachstraat werken.

 

De locatie Nieuwerkerk neemt afscheid van Carina Schlamp (afdelingsleider onderbouw. Angelique Vonk (l.o.) gaat lesgeven op de Merkelbachsrtaat, Roma Ramesar (geschiedenis) en Anneke Struik (Engels) gaan naar de Prinsenlaan.

 

Henk Visscher:

 

‘De ouders van mijn allerlaatste leerling waar ik een toets van nakeek, zijn geboren in 1974. Ik sta vanaf 1976 voor de klas. In al die jaren heb ik 8 á 9000 leerlingen gehad en zo’n 60.000 toetsen nagekeken. De allerlaatste toets op 1 juli 2015.

 

Ik vind dat Thorbecke een sterkere keus voor een bepaalde profilering had moeten maken. Echt vanuit het hart van de organisatie. Kiezen voor sport of voor cultuur en dat inbedden in de hele organisatie, in alle lessen. Dan heb je docenten voor de klas die echt hun leerlingen kennen en een organisatie die echt maatwerk kan leveren. Mijn wens voor de school is dan ook dat er de komende tijd goede keuzes gemaakt worden.’

 

Henk Visscher 2

 

Evert Pegels en Wouter Stroop, de afdelingsleiders havo en vwo van de Prinsenlaan deelden jarenlang een kamer én werkplezier. ‘Evert Pegels: ‘We zijn allebei in 2005 begonnen, samen met Ed Akerboom. Ik heb hier een toptijd gehad met leuke collega’s, leuke leerlingen en fijne ouders. Het mooie aan Thorbecke vind ik dat het een school is die leerlingen kansen geeft, om hun bijzondere talenten te combineren met onderwijs, zoals bij dans en sport. Het is de uitdaging van Thorbecke om ons onderwijs op elk terrein aan deze leerlingen aan te passen, en het systeem ook voor de reguliere leerlingen passend te houden. Het aanbieden van onderwijs aan deze leerlingen gaat soms ten koste van de kwaliteitskaart, maar leerlingen krijgen hier erg veel voor terug. Dat risico moeten we nemen als Thorbecke.’ ‘Ja, vult wouter Stroop aan, ‘we nemen inderdaad risico. We hebben bijvoorbeeld leerlingen aangenomen met twijfelachtige citoscores, gedragsproblemen of stoornissen, die op andere scholen niet aangenomen worden. Het pakt eigenlijk altijd goed uit. Dat vind ik fijn. Natuurlijk moet je als school ook de kwaliteitskaart en de examenresultaten in de gaten houden. Als de school investeert in de onderbouw, komt dat goed. Kijk, je bent er ook voor de goede leerlingen, maar vooral voor de leerlingen die het niet helemaal op eigen houtje redden. Ik vind niks leuker dan een leerling die slaagt waarmee ik samen een leerstrategie of een planning uitgedacht heb.’ Pegels: ‘Ja, we zijn ook heel blij met de examenresultaten van dit jaar, 92% op de havo en 93% op het vwo! Het blijft wel een uitdaging voor de school om het vwo blijvend te versterken. Met het vak wetenschapsoriëntatie hebben we een goede zet gedaan. Voor de leerlingen die wij hier hebben moeten we goed zorgen. Ze gedijen goed als er een goed sociaal klimaat is, een goede sfeer, goede zorg en als er maatwerk geleverd kan worden.’ Stroop: ‘Waarom ga je dan weg Evert?’ ‘Ik word afdelingsleider van een school in Brabant waar een hele nieuwe bovenbouw ingericht gaat worden. De combinatie van minder reizen en iets nieuws beginnen was een verleiding die ik niet kon weerstaan. Wat was jou reden ook alweer Wouter? ‘Zonder jou wil ik hier niet meer werken Evert. Maar ook ik heb een baan als afdelingsleider in het mooie Brabant gevonden waar ik woon. In november verwachten mijn vrouw en ik ons eerste kind, dus dit is een goed moment om dichter bij huis te gaan werken. Gelukkig ben ik hier nog tot oktober, ik kan nog wennen aan het idee…’

 

Wouter en Evert bij hun mentorleerlingen

  • Normaalitem

  • Ditjes en Datjes

  • Archief