Hans van der Vlugt

Bericht geplaatst op 3 juli 2015

Waarnemend rector bij Thorbecke Voortgezet Onderwijs

 

Hans van der Vlugt is sinds vier weken waarnemend rector bij Thorbecke Voortgezet Onderwijs. Hij vervangt voorlopig Gerdi Lambers. ‘Mijn prioriteit is om dit schooljaar netjes af te ronden en het volgend schooljaar goed te beginnen.’

 

‘Kwalitatief goed onderwijs is heel belangrijk voor een school. De profielen die Thorbecke aanbiedt zijn fantastisch, maar blijven een middel om er voor te zorgen dat leerlingen een mooi diploma halen. Onze taak als middelbare school is om kinderen te begeleiden naar een volgende stap in hun leertraject.‘

[Lees verder →]


Rob de Haan, locatiedirecteur Thorbecke Prinsenlaan a.i.

Bericht geplaatst op 3 juli 2015

De meeste leerlingen kennen hem als de man die sinds de kerstvakantie ’s ochtend bij de ingang staat en iedereen goedemorgen wenst – en de leerlingen er –als dat nodig is, op wijst dat de petten af gaan, er niet geschreeuwd wordt en we rustig de trap oplopen.   ‘Ik wil dat we het nieuwe […]

[Lees verder →]


Het is zomer! We gaan verbouwen!

Bericht geplaatst op 3 juli 2015

Tekeningen, planning, afspraken, bestellingen, alles is voorbereid. “En op 17 augustus is alles klaar’, zegt hoofd facilitair beheerd Evert Walraven lachend.‘ En houdt zijn vingers gekruist.   ‘Het aantal leerlingen op de mavo wordt groter, daarom gaan we het hele gebouw van de Merkelbachstraat gebruiken. Er komt een scheikundelokaal en een lokaal voor de beeldende […]

[Lees verder →]


Thorbecke voor Veilig Onderwijs

Bericht geplaatst op 3 juli 2015

Scholen worden zelf verantwoordelijk voor de sociale veiligheid. Dat staat in het wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker van onderwijs. De wettelijke verplichting betekent dat scholen maatregelen moeten ontwikkelen, die gericht zijn op het voorkomen en het afhandelen van incidenten. Dit beleid moet een breed draagvlak hebben en verankerd worden in de dagelijkse praktijk. Scholen wordt verder […]

[Lees verder →]


Aan het einde van het schooljaar zijn er wijzigingen in het korps van medewerkers:

Bericht geplaatst op 3 juli 2015

Rob van Heumen (L.o.) Jacques Quak (wiskunde) en Henk Visscher (geschiedenis) iconen van de locatie Prinsenlaan, gaan met pensioen. Topsportstudiebegeleider Bert Lammens is inmiddels 65 geworden, maar blijft naar alle waarschijnlijkheid tot december.   Op de Prinsenlaan nemen we verder afscheid van Alex Luycks (wiskunde), Erik Meijer (maatschappijleer), Derya Kilic (Duits), Chittra Jethoe (Engels), Corstiana […]

[Lees verder →]


De bibliotheek bij Thorbecke Prinsenlaan

Bericht geplaatst op 3 juli 2015

Leerlingen die een boek lenen bij de bieb, het gebeurt al zeker 150 jaar. Docent Nederlands Anna Riemersma: ‘Literatuur is heel belangrijk voor leerlingen. Je kunt leren van andere mensen en op die manier je horizon en je denkwereld verbreden. Lezen is natuurlijk ook gewoon heel erg leuk. Een spannend boek, een goed geschreven verhaal […]

[Lees verder →]


De mediatheek

‘De oude mediatheek was fantastisch. We hadden daar een team van 20 moeders, die jarenlang iedere dag de mediatheek runden.’ Aan het woord is Sonja Lagendijk. Voor haar was het opzetten van de mediatheek het begin van een lange samenwerking met Thorbecke VO, want inmiddels is ze al vele jaren lang coördinator Topsport. De ruimte […]

[Lees verder →]

  • Normaalitem

  • Ditjes en Datjes

  • Archief